ถามแพทย์

 • ขอสอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้าว่าถ้าเข็มแรกฉีดตอนบ่าย 2 เข็มต่อไปฉีดในช่วง 9 โมงถึงบ่าย 3 โมงเย็นได้หรือไม่

 • ขอสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหน่อยครับ ฉีดกระตุ้น2เข็มวันที่วันที่31เเละวันนี้คือวันที่3เเต่ตอนไปฉีดเข็มเเรกผมไปบ่าย2กว่าๆพอพบหมอคาดว่าน่าจะเป็นบ่ายสามกว่าเเต่ในใบนัดที่ฉีดเข็ม2มันมีข้อหนึ่งบอกว่ามาฉีดภายใน9.00ถึง15นาริกาเท่านั้นเเบบนี้จะถูกมั้ยครับจะมีอันตรายมั้ยเพราะเข็มเเรกอาจไม่ได้ยุภายใน9ถึง15นาริกาหรือฉีดตามนัดวันนี้ไปได้เลย
  สําราญ นวลพลับ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ สําราญ นวลพลับ

  การฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้นควรฉีดห่างกัน 3 วัน กรณีเป็นการกระตุ้นที่เข็มสุดท้ายถูกฉีดมาแล้วเกิน 6 เดือน

  โดยเวลาที่ฉีดอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ถ้าไม่คลาดเคลื่อนไปกว่านี้ ไม่น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนแต่อย่างใด แนะนำให้ไปฉีดให้ตรงวันตามแพทย์นัดก็พอค่ะ