ถามแพทย์

  • ขอสอบถามคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษ ทานอาหารเสริมได้ไหม

  •  Zen Yori Joy
    สมาชิก
    เป็นไทรอยด์เป็นพิษชนิดฮอร์โมนเพิ่ม สามารถกินอาหารเสริมได้หรือไม่ ค่าเลือดอยู่ในภาวะปกติ งดกินยาไทรอยด์แล้ว สาารถกินอาหารเสริมได้ไหมคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Zen Yori Joy

    จากที่สอบถาม สามารถรับประทานอาหารเสริม รวมถึงอาหารต่างๆได้ตามปกตินะคะ