ถามแพทย์

 • ขอบทวารบวมแดง คล้ายเป็นก้อน กดแล้วเจ็บ อยากทราบว่าเป็นอาการของฝี หรือขอบทวารอักเสบ

 •  Sivakorn
  สมาชิก
  บริเวณขอบทวาร มีอาการบวมแดง คล้ายๆเป็นก้อน กดแล้วเจ็บ เวลานั่ง นอน เดิน ก็มีอาการเจ็บปวดบริเวณดังกล่าว อยากทราบว่าเป็นอาการของฝี หรือขอบทวารอักเสบครับ
  Sivakorn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sivakorn

   

  อาการที่ขอบทวารบวมแดง คล้ายเป็นก้อน กดแล้วเจ็บนั้น อาจจะเกิดจาก ริดสีดวงทวารหนัก แผลฉีกขาดที่รูทวารหนัก จากอุบัติเหตุ การเสียดสี การที่อุจจาระแข็งมากๆไปครูดอยู่บ่อยๆ หรือเป็นฝีที่ทวารหนัก

   

  โดยการเจ็บรอบทวารหนัก สาเหตุส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับแผลปริขอบทวารหนัก ซึ่งสาเหตุมีได้หลายอย่าง เช่น การมีอุจจาระที่แข็งจนไปครูดบาดเยื่อบุผิวของทวารหนักจนเกิดเป็นแผล หรือมีถ่ายอุจจาระเหลวเรื้อรัง ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักมากกว่าปกติจนเกิดฉีกขาด หรือจากการร่วมเพศทางทวารหนัก หรือการใส่นิ้วหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทวารหนัก เป็นต้น

   

  เบื้องต้น ควรดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ทวารหนักเพิ่มมากขึ้น และถ้ายังเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ คลำได้ก้อนชัดเจน มีเลือดไหล ควรไปพบแพทย์

  Sivakorn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sivakorn

   

  อาการที่ขอบทวารบวมแดง คล้ายเป็นก้อน กดแล้วเจ็บนั้น อาจจะเกิดจาก ริดสีดวงทวารหนัก แผลฉีกขาดที่รูทวารหนัก จากอุบัติเหตุ การเสียดสี การที่อุจจาระแข็งมากๆไปครูดอยู่บ่อยๆ หรือเป็นฝีที่ทวารหนัก

   

  โดยการเจ็บรอบทวารหนัก สาเหตุส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับแผลปริขอบทวารหนัก ซึ่งสาเหตุมีได้หลายอย่าง เช่น การมีอุจจาระที่แข็งจนไปครูดบาดเยื่อบุผิวของทวารหนักจนเกิดเป็นแผล หรือมีถ่ายอุจจาระเหลวเรื้อรัง ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักมากกว่าปกติจนเกิดฉีกขาด หรือจากการร่วมเพศทางทวารหนัก หรือการใส่นิ้วหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทวารหนัก เป็นต้น

   

  เบื้องต้น ควรดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ทวารหนักเพิ่มมากขึ้น และถ้ายังเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ คลำได้ก้อนชัดเจน มีเลือดไหล ควรไปพบแพทย์