ถามแพทย์

  • อยากทราบสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาเร็ว

  •  Kami
    สมาชิก
    สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาเร็ว
    สวัสดีค่ะ คุณ kami @การที่มีประจำเดือนมาก่อนกำหนด หรือมีเลือดออกกระปริดกระปรอย สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ภาวะฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลมักพบในวัยรุ่นที่เริ่มมีประจำเดือน หรือวัยใกล้หมดประจำเดือน ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด ความเครียด เนื้องอกในมดลูก มดลูกหรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ เป็นต้น ค่ะ