ถามแพทย์

 • ถ้าเรากินของปิ้งย่าง แต่เราไม่กินส่วนที่ไหม้ จะรอดมะเร็งไหมครับ

 • ถ้าเรากินของปิ้งย่างนี่ แต่เราไม่กินส่วนที่ไหม้ จะรอดมะเร็งไหมครับ

  สวัสีค่ะ คุณ นพรัตน์  แก้ววิจัย,

             ในอาหารที่ปิ้งย่าง อาจพบสารก่อมะเร็งที่สำคัญ คือ

              1. สารกลุ่ม polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ที่สำคัญคือ benzopyrene จะเกิดขึ้นเมื่อไขมันหรือน้ำมันจากเนื้อสัตว์หยดลงบนไฟหรือถ่าน หรือเตาที่มีความร้อนสูง ก็จะเกิดเป็นควันที่มีสารพิษในกลุ่มนี้ ซึ่งควันก็จะมาจับเคลือบบนเนื้อสัตว์นั้นๆ ดังนั้นแม้จะตัดส่วนที่ไหม้เกรียมออกไปแล้ว ก็ยังมีโอกาสได้รับสารพิษอยู่ค่ะ แต่นอกจากอาหารปิ้งย่างแล้ว การปรุงแบบทอดหรืออบรมควันก็สามารถพบได้ แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า

            2.สารกลุ่ม heterocyclic amine (HCA) จะเกิดขึ้นเมื่อนำเนื้อสัตว์ (หรืออาหารที่มีกรดอะมิโน น้ำตาลและครีเอทีน) มาปรุงที่อุณหภูมิสูงๆ โดยเฉพาะเมื่อมากกว่า 150 องศาเซลเซียส ไม่ว่าจะเป็นการทอด อบ หรือย่างก็ตาม

            นอกจากนี้ยังอาจมีสารอื่นๆ ได้อีกค่ะ ดังนั้นแนะว่าไม่ควรทานอาหารที่ปรุงแบบปิ้งย่างเป็นประจำ รวมทั้งอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนสูงๆ ค่ะ