ถามแพทย์

  • มีก้อนเนื้อที่คอมาหลายเดือน หมออัลตราซาวด์ พบว่าเป็นก้อนไขมัน จะเป็นอันตรายไหม

  • ผมมีก้อนเนื้อที่คอก้อนประมาณเท่าหัวเข็มหมุดคลำเจอมานานหลายเดือนเลยไปหาหมอ หมออัลตร้าซาว พบว่าเป็นก้อนไขมันไม่ใช่ต่อมน้ำเหลือง อยากทราบว่าถ้าก้อนไม่หายไปไม่โตขึ้นจะเป็นอันตรายหรือไม่ครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ นัฐพล แก้วมณี,

                            ก้อนที่คอ หากได้ตรวจอัลตราซาวด์แล้ว พบว่าเป็นก้อนเนื้องอกไขมัน ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลือง ก้อนไขมันดังกล่าว ถือเป็นเนื้องอกธรรมดา ไม่ได้อันตรายอะไร ซึ่งหากมีขนาดเล็ก ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออกค่ะ ทั้งนี้ ก้อนเนื้องอกจะไม่ได้หายไปได้เอง และอาจมีโตขึ้นได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไร ยกเว้นแต่ในกรณีที่ก้อนโตขึ้นเร็ว เช่น โตเป็น 2 เท่าภายใน 1-2 เดือน หรือมีอาการเจ็บ ปวดเกิดขึ้น ก็อาจไม่ใช่ก้อนเนื้องอกไขมันก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ก็ควรต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาผ่าตัดออกค่ะ