ถามแพทย์

 • จับเจอก้อนแข็ง บริเวณด้านซ้ายของคลิตอริส เป็นอะไรร้ายแรงไหม ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ รักษาอย่างไร

 •  Chonticha aern
  สมาชิก
  จับเจอก้อนแข็งขนาดไม่ใหญ่บริเวณด้านซ้ายของ คริสตอริส เสิร์ชใน google บอกว่าอาจเป็นฝีในต่อมบาร์โธลิน (จำผิดขออภัยค่ะ)แต่ที่จับเจอไม่ใช่บริเวณนั้นค่ะ แต่เป็นด้านซ้ายใกล้คริสตอริสค่ะ จะเป็นอะไรร้ายแรงไหมคะ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ค่ะ แล้วจะรักษาอย่างไรคะ กังวลมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chonticha aern,

                     ก้อนที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศ ใกล้คลิตอริส อาจเป็น

                     1. เป็นถุงน้ำที่เกิดจากการอุดตันของต่อมบาร์โธลิน (Bartholin's cyst) แต่จะคลำได้อยู่บริเวณแคม ซึ่งโดยปกติถุงน้ำนี้จะไม่ทำให้เจ็บ แต่อาจทำให้ขัดๆ ได้เวลาเดิน หากเกิดการอักเสบติดเชื้อ อาจกลายเป็นฝีหนองได้ และทำให้มีอาการเจ็บและปวด 

                        นอกจากนี้แล้ว อาจเป็นถุงน้ำที่เกิดจากการอุดตันของต่อมอื่นๆ ก็ได้ เช่น ต่อมผลิตไขมัน ต่อม Skene's gland หรือเกิดจากเนื้องอกของต่อม เรียกว่า Bartholin's gland tumor เป็นต้น

                      2. เป็นต่อมไขมัน (fordyce spot) จะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ สีขาวหรือสีขาวเหลือง พบได้ตั้งแต่บริเวณแคมเล็ก ปากช่องคลอดและในช่องคลอด ไม่จัดเป็นโรคและไม่ทำให้เกิดอาการใดๆ

                      3. หากเกิดบริเวณผิวหนังที่มีขน อาจเป็นขนคุด จะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ ที่มีขนอยู่ภายใน ทำให้มีอาการเจ็บหรือคันได้

                     4. เป็นก้อนเนื้องอกของเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศ เช่น squamous papilloma เป็นต้น

                      5. หูดหงอนไก่ เกิดจากการติดเชื้อ human papilloma virus แต่จะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ หากไม่เคยมี ก็ไม่น่าใช่

                      หากก้อนไม่หายไป มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีอาการเจ็บและปวดเกิดขึ้น แนะนำให้ไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ ในเบื้องต้น ก็ไม่ควรไปบีบ แกะ ตุ่มดังกล่าวค่ะ