ถามแพทย์

  • ก่อนใส่ถุงยางต้องเปิดหัวอวัยวะเพศให้สุดไหมครับ สำหรับคนที่ยังไม่ขลิบ

  • ตามหัวข้อเลยครับ ก่อนใส่ถุงยางต้องเปิดหัวอวัยวะเพศให้สุดไหมครับ หรือ เปิดเฉพาะหัวไม่ต้องถึงสุดครับ สำหรับคนยังไม่ขริบนะครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ พงพัคส์ รักสกุล,

                       หากใช้ถุงยางในขนาดที่พอดีกับขนาดขององคชาตแล้ว อาจรูดหนังหุ้มปลายหรือไม่รูดก็ได้ ไม่มีผลต่อการลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์หรือการติดเชื้อ แต่การรูดหรือไม่รูดหนังหุ้มปลาย อาจมีผลต่อความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ในบางราย อาจไม่มีความรู้สึกที่แตกต่างก็ได้

                        สิ่งสำคัญคือการเลือกขนาดถุงยางที่เหมาะสมกับขนาดขององคชาต การใส่ในขณะที่แข็งตัวเต็มที่แล้ว การไม่ใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ำมันหรือวาสลีนมาทาถุงยางอนามัย การใช้เพียงครั้งเดียวต่อการมีเพศสัมพันธ์ 1 ครั้ง และการใช้ถุงยางอนามัยเพียงชั้นเดียว