ถามแพทย์

 • ก่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สามารถไปติดแผ่นทดสอบแพ้สัมผัสที่หลังได้หรือไม่

 •  Jetniphat
  สมาชิก
  เราสามารถทำ patch test ก่อนฉีดวัคซันไฟเซอร์ 1 วัน ได้มั้ยครับ จะไปทำวันที่ 9 ต้องฉีดวันที่ 12 กลัวแพ้สาร peg
  Jetniphat  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jetniphat

  การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นั้นมีความสำคัญ โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของอาการหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนหากเกิดการติดเชื้อขึ้น

  ภาวะที่อาจจะมีผลต่อการไปรับวัคซีนที่สำคัญได้แก่ ภาวะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง จนไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตามหลังการรับวัคซีนได้ตามปกติ

  ดังนั้นการไปทำ patch test หรือการติดสารทดสอบการแพ้สัมผัส ไมน่าส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน และการรับวัคซีนเข้าไปก็ไม่น่าส่งผลต่อการแปลผลของการติดสารทดสอบการแพ้สัมผัส ส่วนสาร PEG ที่หมายถึงน่าจะเป็นสารกันเสียที่ใช้ในวัคซีน ซึ่งถ้าแพ้ก็อาจจะให้ผลขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะมีการฉีดวัคซีนก่อนหรือหลังจากการติดแผ่นหรือไม่