ถามแพทย์

  • เผลอกินอาหารต่อจากนก​ จะเป็นอะไรไหม

  • เผลอกินอาหารต่อจากนก​ จะเป็นอะไรไหมครับ​ นกตัวสีดำปากสีเหลือง

    สวัสดีครับ คุณ ณฐพงษ์ ธาราไชย

    ตามสถิติ เชื้อโรคที่ติดมากับนกสู่คน มักจะอยู่ในมูล หรือ เศษผิวหนังของนก ซึ่งมักผ่านทางการหายใจมากกว่าครับ  และจะก่อให้เกิดโรคปอดบวม ไข้ ไอ ปวดศีรษะ  โดยทั่วไป มักจะพบรายงานจากนกพิราบมากที่สุดครับ

    อย่างไรก็ดี ขอให้สังเกตอาการต่อจากนี้อีกราว 2-3 สัปดาห์  หากมีอาการดังที่กล่าวมา ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจต่อไปครับ