ถามแพทย์

  • กินอะไรเนื้อถึงสร้างเร็ว

  • แบบว่าถ้าเราเป็นถุงซีสใต้ผิวหนังแล้วเราไปผ่าออกหรือเป็นฝีใต้ผิวหนังเเล้วเราไปกรีดออก เเล้วแผลมันเป็นโพรงลึกใต้ผิวหนังเราจะต้องกินอะไรเนื้อมันถึงจะตื้นได้เร็วคะ แล้วทำอะไรถึงจะส่งผลเสีย/ดีต่อแผลคะ

    สวัสดีครับ คุณ ขัวญกมล สิงห์ขร

    หากมีแผลผ่าตัด หรือ กรีดเอาถุงน้ำออก  ขอแนะนำให้รับประทานอาหารจำพวกโปรตีนเพิ่มครับ เช่น เนื้อไม่ติดมัน นม ไข่ ฯลฯ เพื่อที่จะให้ร่างกายได้ซ่อมแซมเนื้อส่วนที่สึกหรอ  โดยปริมาณที่แนะนำคือโปรตีนราว 1-1.25 g. ต่อน้ำหนักตัว (ยกตัวอย่างว่า ไข่ต้มฟองหนึ่งมีโปรตีน 7 กรัม ครับ)

    ส่วนเรื่องแผล ขออย่าให้แผลโดนน้ำ และไปตัดไหมตามนัด  เพราะถ้าแผลโดนน้ำ จะมีโอกาสที่เชื้อจะตามน้ำมา แล้วทำให้ติดเชื้อได้ครับ