ถามแพทย์

  • กินยา Azihromycin capsules แล้วกินยาคุมได้ไหม

  • สงสัยว่ายาAzihromycin capsulesกินแล้วจะมีผลทำให้ยาคุมลดประสิทธิภาพลงไมคะ ตอนนี้กินยาคุมถึงเม็ดที่12แล้วคะ

    สวัสดีครับ คุณ นัจญา ดะแปกะเซม

    ตามที่ศึกษามา ยาปฏิชีวนะที่มีผลทำให้ประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดลดลงนั้นจะเป็นกลุ่ม Rifampin หรือ ยาต้านวัณโรค หรือในกลุ่มยากันชักครับ

    ดังนั้น จึงสามารถใช้ยา Azithromycin ต่อได้ และไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมกำเนิดครับ

    อย่างไรก็ดี หากยังกังวล สามารถใช้ถุงยางอนามัยเสริมไว้เป็นการป้องกันอีกทางก็ได้ครับ