ถามแพทย์

  • กินยา ก่อนเวลาไป12 ชั่วโมง ควรจะทานต่ออย่างไร

  •  Drake
    สมาชิก
    คือผมต้องกินยาตอน 18:00 น แต่ผมดูนาฬิกาผิดเลยกินยาไปเวลา 06:00 น ต้องทานต่ออย่างไรดีคับ

    สวัสดีค่ะ คุณ อาจารย์ ผู้บึ้มดวงจันทร์,

                       ยา PEP หรือยาต้านไวรัส HIV แบบฉุกเฉิน ซึ่งปกติจะทานวันละ 1 ครั้งในเวลาใดก็ได้ ดังนั้น หากกำหนดเวลาทานยาคือ 18.00 น. ของทุกวัน แต่ได้ไปทานที่เวลา 6.00 น. แทน ดังนั้น เมื่อถึงเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกันนี้ ก็ไม่ต้องทานยาซ้ำไปอีก แล้วในวันต่อไป ก็ให้ทานเวลา 18.00 น.ตามเดิมค่ะ หรือหากไม่ต้องการให้ประสิทธิภาพลดลง ก็ให้ทานที่เวลา 6.00 น.หลังจากนี้แทนทุกวันค่ะ