ถามแพทย์

  • กินยาคุมครบ 21 เม็ดแล้ว กินยาเลื่อนประจำเดือนต่อ แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม ประจำเดือนยังไม่มา

  • สวัสดีค่ะอยากทราบว่ากินยาคุม21เม็ดหมดแร้วนับอีก7วันประจำเดือนจะมาแต่นู่กินยาเลื่อนประจำเดือนประมาณสามเม็ดผ่านมาสามวันประจำเดือนยังไม่มาระหว่างนั้นมรอะไรกับแฟนแบบปล่อยข้างในนู่จะท้องไหมค่ะตอนนี้ประจำเดือนก้ยังไม่มาซื้อที่ตรวจครรภ์ก้ขึ้นแค่ขีดเดียวเองค่ะเครียดมากเลย

    สวัสดีค่ะ คุณ สุระพร ระดาไสย์,

                            หากทานยาคุมกำเนิดครบ 21 เม็ดแล้ว และได้ทานยาเลื่อนประจำเดือนต่อ ก็ย่อมจะทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์นั้น หากได้มีเพศสัมพันธ์เมื่อเลย 7 วันนับจากวันที่ทานยาคุมครบ 21 เม็ดแล้ว และไม่ได้ทานยาคุมต่อ โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ค่ะ เพราะยาเลื่อนประจำเดือนจะไม่ได้ช่วยการการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ   

                            เมื่อหยุดทานยาเลื่อนประจำเดือนแล้ว การที่ประจำเดือนยังไม่มา อาจเป็นผลจากยาเลื่อนประจำเดือนที่ยังส่งผลอยู่ หากไม่ได้ทานยาคุมกำเนิดต่อ ก็ให้รอประจำเดือนไปอีกซักระยะค่ะ ประจำเดือนน่าจะมาในที่สุดค่ะ

                            ส่วนการจะตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ต้องรอตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วมากกว่า 2 สัปดาห์ค่ะ