ถามแพทย์

  • กินยาคุมมา 3-4 ปี ไม่ได้ปล่อยให้มีประจำเดือนมา 1 ปี พอหยุดกิน ประจำเดือนไม่มา จะท้องไหม

  • กินยาคุมมา3-4ปีคะ ยาคุมแอนนา แลวกินมาประมาน1ปีที่ไม่ปล่อยเปนเมนส์ พอมาเดือนนี้กินแผงสุดท้ายหมดวันที่14 แล้วเมนส์ยังไม่มา แลวพอไม่ได้กินยาแฟนก้อปล่อยใน อยากทราบว่ามีผลเสียอย่างไรบ้างคะ และสามารถท้องได้ป่าวคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อาย' อย่างเดียว,

                         การทานยาคุมกำเนิดยี่ห้อแอนนานั้น ควรทานยาคุมให้ครบ 28 เม็ด เพื่อให้มีประจำเดือนมาในช่วงเม็ดที่ 23-26 ดังนั้น หากในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ปล่อยให้มีประจำเดือนมา หรือทานถึงเม็ดที่ 21 แล้วเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อเลยนั้น ก็จะมีผลทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเกิดการหนาตัวผิดปกติได้ และเมื่อหยุดทานยา ประจำเดือนจึงอาจยังไม่มาได้ อย่างไรก็ตาม หากได้มีเพศสัมพันธ์ต่อหลังจากที่หยุดทานยาไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็อาจมีได้

                          แนะนำว่าหลังจากนี้ ควรหยุดการทานยาคุมกำเนิดไปก่อน และรอดูว่าประจำเดือนจะมาหรือไม่ หากไม่มาหรือมาผิดปกติ เช่น เลือดออกปริมาณมาก ออกนานกว่าปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติภายโพรงมดลุก เพราะการที่ไม่ปล่อยให้มีประจำเดือนมานาน 1 ปี ก็อาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกตามมาได้ค่ะ และหากจะมีเพศสัมพันธ์ ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไปก่อนค่ะ