ถามแพทย์

 • กินยาคุมไปประมาณครึ่งแผง แล้ประจำเดือนมา ควรกินต่อหรือหยุดกิน

 •  Rawitsara Saychan
  สมาชิก
  ถ้าสมมุติว่าเรากินยาคุมไปประมาณครึ่งแผง แล้วเมนมา เราควรกินต่อหรือหยุดกิน แล้วควรเริ่มแผง ใหม่ยังไง

  สวัสดีค่ะ คุณ Rawitsara Saychan,

                      การมีเลือดออกในขณะที่ทานยาคุมกำเนิดยังไม่ครบ 21 เม็ด น่าจะเป็นอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ที่เป็นผลข้างเคียงของการทานยาคุมกำเนิดได้ โดยเฉพาะยาคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนต่ำ หรือเกิดจากการทานยาไม่ตรงเวลา 

                       ดังนั้น หากเลือดที่ออก มีปริมาณไม่มาก ไม่มีปวดท้องน้อยรุนแรง ก็ให้ทานยาคุมกำเนิดต่อไปจนกว่าจะหมดแผงค่ะ ซึ่งเมื่อทานยาครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นระยะ 7 วัน ก่อนเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไป

                       อย่างไรก็ตาม หากเลือดที่ออก มีปริมาณมาก ออกติดต่อกันหลายวันหรือมีปวดท้องน้อยรุนแรง ก็ควรหยุดทานยาคุมกำเนิด และไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ โดยอาจเกิดจาการมีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแท้งเกิดขึ้น มีมดลูกอักเสบ เป็นต้น