ถามแพทย์

 • กินยาคุมแผงใหม่เร็วไป 1 วัน จะมีผลต่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิดไหม

 •  Anna Pavarun
  สมาชิก
  ถ้ากำหนดเริ่มยาคุมแผงใหม่คือวันที่ 27 แต่กินผิดว่าไปกินวันที่26 จะมีผลต่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิดไหมคะ เเล้วถ้ามีพสพ.แบบไม่ได้ป้องกัน ในวันที่29 จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไหม
  Anna Pavarun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Anna Pavarun

  การกินยาคุมแบบต่อแผงนั้น ถ้าเป็นแบบ 21 เม็ด เมื่อเว้นยาครบ 7 วันให้เริ่มกินแผงต่อไปทันที หรือถ้าเป็นแบบ 28 เม็ดพอหมดเม็ดสุดท้ายของแผงให้กินแผงต่อไปทันที

  การกินยาเร็วไป 1 วันนั้น มีผลต่อประสิทธิภาพของยาได้ค่อนข้างน้อยค่ะ การคุมกำเนิดน่าจะยังต่อเนื่อง และมีเพศสัมพันธ์ได้ทันทีหลังการเริ่มยา และกินยาต่อเนื่องไปให้ครบแผง

  ควรสังเกตรอบเดือนในช่วงเว้นยา 7 วันอีกครั้ง หากไม่มา ให้ซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจดูก่อนเบื้องต้น ถ้าไม่ตั้งครรภ์ จึงค่อยเริ่มยาแผงใหม่