ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉิน

  •  ....mmm
    สมาชิก
    กินยาคุมฉุกเฉินประมาณวันที่14-15ของเดือนธันวาคม หลังจากนั้นประมาณ14วัน วันที่27ตอนเย็นมีเลือดเหมือนประจำเดือนมา ไม่ได้มาแบบกระปริบกระปรอยมาเหมือนเยอะประจำเดือนเลยค่ะ แล้วหมดวันที่1 หลังจากนั้นก่ไม่มาอีกเลยค่ะ และเมื่อวันที่7ตอนเช้า ได้ตรวจการตั้งครรภ์ พบขึ้น 1 ขีด แบบนี้ท้องไหมคะ