ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินหมดอายุ

 • กินยาคุมฉุกเฉินของ โพสตินอ วันศุกที่ 23 เดือนกุมภา ปี 2018 แต่ว่ายาหมดอายุตอน 09/2017 เม็ดยาไม่มีสีเปลี่ยนอยากจะถามว่ายายังป้องกันได้ใหมครับแล้วจะมีอะไรผิดปกติใหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ ป๋าโอ๊ต อู่ช่างหน่อย,

                       หากทานยาชนิดใดๆ ก็ตามที่เลยวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลาก ผลคือ 

                       1. ไม่ได้ผลในการรักษาหรือป้องกันจากการเสื่อมประสิทธิภาพของยา ดังนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันของยาคุมฉุกเฉินที่หมดอายุแล้วจึงย่อมลดลง หรืออาจป้องกันไม่ได้

                      2. อาจได้รับผลข้างเคียงจากยาที่เสื่อมสภาพ เช่น ปวดท้องจากยาที่หมดอายุไประคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร หรืออาจได้รับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในยาที่หมดอายุได้ โดยเฉพาะหากเป็นยาน้ำ หรือหากทานยาที่หมดอายุในปริมาณมาก อาจมีผลต่อการทำงานของตับหรือไตได้

                    ดังนั้น แนะนำให้สังเกตว่ามีอาการที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปัสสาวะผิดปกติ เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ค่ะ