ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินพร้อมกัน2เม็ด

 • มีเพศสัมพันธ์เสร้จ ก้รับประทานยาเลย2เม็ดพร้อมกันผ่านมา7วันเมนยังไม่มา มิทราบจะทัองไหทครับแฟนผมเป็นกังวลมาก

  สวัสดีค่ะ คุณ บักเควิน 'นน,

                        หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมาหรือน้อยก็ได้ ซึ่งเลือดที่ออกนั้น ถือเป็นผลของยาคุมฉุกเฉิน ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ ทั้งนี้ ในบางราย อาจไม่มีเลือดออกก็ได้ ซึ่งการที่ไม่มีเลือดออก ก็ไม่ได้หมายความว่า มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ 

                       การจะทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ควรตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หรือหากประจำเดือนมาตามวันที่กำหนดเดิมปกติ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ บักเควิน 'นน,

                        หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมาหรือน้อยก็ได้ ซึ่งเลือดที่ออกนั้น ถือเป็นผลของยาคุมฉุกเฉิน ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ ทั้งนี้ ในบางราย อาจไม่มีเลือดออกก็ได้ ซึ่งการที่ไม่มีเลือดออก ก็ไม่ได้หมายความว่า มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ 

                       การจะทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่นั้น ควรตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หรือหากประจำเดือนมาตามวันที่กำหนดเดิมปกติ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ