ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินจะท้องไหม

  • มีอะไรกับแฟนช่วงไข่ตกหลั่งในติดต่อกัน2ครั้งไม่ได้ถอนอวัยวะเพศออกแล้วเว้นช่วงมีอะไรกันอีกหลั่งในอีก1ครั้งกินยาคุมฉุกเฉินแบบ2เม็ดพร้อมกันหลังมีอะไรกัน2ชั่วโมงวันทันมามีอะไรกันหลั่งนอกทุกครั้งหลังจากกินยา5-6วันมีเลือดออกไม่มากมีอาการคลื่นไส้หลังกินข้าวจะคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนจะท้องไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ สมหญิง นาดี,

                        หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ โดยนับจากครั้งแรกไปภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ส่วนในวันถัดไป หากได้มีเพศสัมพันธ์อีก ซึ่งหากเกิน 12 ชั่วโมง นับจากที่ได้ทานยาไปแล้ว ยาก็จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ

                        สำหรับเลือดที่ออกหลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไป 5-6 วัน อาจเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาได้ แต่หากมีปริมาณที่น้อยมาก อาจเป็นเลือดล้างหน้าเด็กได้ ดังนั้น หลังจากนี้ไปประมาณ 2 สัปดาห์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                         ส่วนอาการคลื่นไส้ อยากจะอาเจียน ไม่ใช่อาการของการตั้งครรภ์ เพราะอาการของการตั้งครรภ์จะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วภายในไม่กี่วันหลังมีพเศสัมพันธ์ค่ะ โดยปกติ อาการจะเกิดหลังจากที่ตั้งครรภ์ไปแล้วประมาณ 6 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ ดังนั้น อาการที่เป็นอยู่ อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มีโรคกระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน อาหารเป็นพิษ หรือเกิดจากการมีความเครียด วิตกกังวล เป็นต้น ในเบื้องต้น ก็ควรทานอาหารให้เป็นเวลา ทานอาหารที่ย่อยง่าย ไม่ทานอาหารรสจัด ไม่ดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม แอลกอฮอล์ เป็นต้น