ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 18 มีเพศสัมพันธ์ 21-24 กินยาคุมวันที่ 23 จะท้องไหม

 •  USer1112
  สมาชิก

  แฟนประจำเดือนมา วันที่ 18 แล้ว มีอะไรกันวันที่ ภายในวันที่ 21-24 เช้าวันที่ 23 กินยาคุมหลังมีอะไรกันแบบไม่ใส่ถุงยาง(แต่ไม่หลั่งใน) แล้ววันที่ 24 ก็มีไรกันแบบเดิม แบบนี้ มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ USer1112,

                     หากประจำเดือนมาวันที่ 18 ต.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 21-24 ต.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 4-7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้

                     ส่วนการจะทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ดนั้น ต้องทานภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที หากเลย 5 วันไปแล้ว ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ

                      ดังนั้น หากยาคุมที่ทาน คือยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ด ก็ให้ทานต่อเนื่องไป 7 วันก่อน แล้วจึงค่อยมีเพศสัมพันธ์ค่ะ