ถามแพทย์

  • แมวฉี่ใส่อาหาร ไม่รู้จึงทานเข้าไป ฉีดยากระตุ้นไปเมื่อ 26 ม.ค. จะเป็นอะไรไหม ตอนนี้ตั้งครรภ์ 5 เดือน

  • แมวฉี่ใส่อาหาร ไม่ทราบเลยเผลอกินเข้าไป หญิงตั้งครรภ์5เดือน วัคซีนพิษสุนัขบ้าและยาต้านจุลชีพช่วยได้ไหมค่ะ ล่าสุดฉีดยากระตุ้นพิษสุนัขบ้า23และ26มกราคม กินฉี่แมวฉี่แมวมาประมาณ4วันแล้วกินยาต้านจุลชีพวันนี้ช่วยได้ไหมค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ สาวสตึก หมู่ห้า

    จากที่สอบถาม หากเป็นการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์ จะไม่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้านะคะ โรคพิษสุนัขบ้าจะมีความเสี่ยงหากถูกสัตว์ เช่น สุนัข แมว หนู กัดหรือข่วนค่ะ

    ดังนั้นจากที่เล่ามา อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องเสีย หากอาหารนั้นมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนนะคะ ซึ่งมักพบในช่วง 24 ชม.แรก หลักจากการรับประทานอาหาร

    แต่หากรับประทานมาแล้ว 4วันไม่มีอาการผิดปกติ ถือว่าไม่ได้เกิดโรคหรือภาวะใดๆจากอาหารนั้นๆนะคะ