ถามแพทย์

  • กินยาคุม 28 เม็ดแผงที่ 2 จนถึงเม็ดที่ 23 ประจำเดือนยังไม่มา เดือนนี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์

  •  cream.m
    สมาชิก
    กินยาคุมเป็นแผงที่2 แบบ 28 เม็ด ตอนนี้กินเม็ดที่ 23 แ้ลวค่ะ แต่ประจำเดือนยังไม่มา เป็นเพราะอะไรคะ เดือนนี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ สาเหตุที่กินยาคุมเพราะประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ มาบ้างไม่มาบ้าง ตอนที่กินแผงแรกประจำเดือนมาปกติค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ cream.m,

                          หากทานยาคุมกำเนิดแผงแรกครบ 28 เม็ด และได้มีประจำเดือนมาแล้ว ก็ถือว่าปกติดี และหากในตอนนี้ทานแผงที่ 2 จนถึงเม็ดที่ 23 แล้ว ประจำเดือนยังไม่มา แนะนำควรทานต่อให้ครบ 28 เม็ดก่อน หากครบแล้ว ยังไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย แม้ว่าในเดือนนี้จะยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ตาม เพราะอาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนก่อนก็ได้ แต่หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ก็อาจเกิดจากผลของฮอร์โมนจากยา ที่ไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง จึงไม่มีประจำเดือนมาได้ โดยเฉพาะหากเป็นยาคุมชนิดที่มีฮอร์โมนต่ำ ซึ่งไม่ได้อันตรายอะไร สามารถทานต่อได้ แต่หากอยากให้ประจำเดือนมา ก็อาจเปลี่ยนเป็นยี่ห้อที่มีปริมาณฮอร์โมนสูงขึ้นค่ะ