ถามแพทย์

 • ก่อนที่ฝ่ายชายจะการเสร็จ จะมีน้ำอสุจิไหลออกมาก่อนหน้าหรือไม่

 •  Missfortune
  สมาชิก
  ผู้ชายตอนจะมีเพศสัมพันธ์ ก่อนที่จะมีการเสร็จ จะมีน้ำอสุจิไหลออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่คะหรือว้าจะหลั่งในช่วงที่ใกล้จะเสร็จอย่างเดียว

  สวัสดีค่ะ คุณ Missfortune,

                       การหลั่งน้ำอสุจินั้น จะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายถึงจุดสุดยอดค่ะ ส่วนน้ำที่จะไหลออกมาก่อนที่จะมีการหลั่งน้ำอสุจิ คือน้ำหลื่อลื่น ซึ่งมีลักษณะเหนียวใส ไม่มีสี โดยจะสร้างออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศ มีหน้าที่ลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะและในช่องคลอด เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตรอดของอสุจิ และช่วยในการหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วย 

                       โดยปกติ น้ำหลื่อลื่นจะไม่มีตัวอสุจิอยู่ แต่หากก่อนหน้านั้น ฝ่ายชายมีการหลั่งน้ำอสุจิไปแล้ว น้ำหล่อลื่นที่ไหลออกมาภายหลัง เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศอีก  ก็อาจมีตัวอสุจิปนอยู่ได้ค่ะ