ถามแพทย์

 • การวัดความดันกรณีไม่มีแขน

 •  Chayanis Chuangkrud
  สมาชิก

  ถ้าหากคนไข้ไม่มีแขนสามารถวัดความดันได้ตรงส่วนไหนอีกบ้างในร่างกายคะ

  Chayanis Chuangkrud  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  ค่าความดันโลหิตหรือค่าความดันเลือดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความพร้อมของสุขภาพไปจนถึงโรคที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเครียด เป็นต้น

  โดยทั่วไปความดันโลหิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกาย อายุ อาหาร การเคลื่อนไหวขณะก่อนหน้าและขณะวัด แต่ในขณะพักหรือขณะที่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว ค่าตัวเลขบนไม่ควรเกินกว่า 120 และมีค่าตัวเลขล่างไม่เกินกว่า 80 หากตัวใดตัวหนึ่งเกินอาจบอกได้ว่าร่างกายอยู่ในช่วงที่มีความดันโลหิตสูง แต่แพทย์จะเน้นให้ดูค่าตัวเลขบนมากกว่า

  กรณีที่ไม่มีแขนนั้น ถ้าไม่มีเพียงข้างเดียว สามารถวัดแขนอีกข้างได้ หรือถ้าไม่มีแขนทั้งสองข้างเลย สามารถวัดที่ขาได้เช่นกัน แต่ความดันที่ขาจะสูงกว่าได้เล็กน้อย ประมาณ 10-20 มิลลิเมตรปรอท

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและการแปลผลของความดันต่อไป