ถามแพทย์

 • สงสัยว่าผู้ชายติดเชื้อ hpv แต่ไม่มีอาการอะไร ส่วนฝ่ายหญิงแสดงรอยโรค ฝ่ายชายควรเข้าการรักษาที่ไหน

 •  Mmynim
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะอยากสอบถามว่าผู้ชายที่สงสัยว่าติดเชื้อ hpv (หูดหงอนไก่) แต่ไม่มีอาการอะไรแสดง แต่สงสัยเนื่องจากฝ่ายหญิงแสดงรอยโรค ฝ่ายชายควรเข้าการรักษาได้ที่แผนกไหนของ รพ.คะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ Mmynim,

                      โรคหูดหงอนไก่ เกิดจากการติดเชื้อ HPV (Human papilloma virus) โดยส่วนใหญ่เกิดจากชนิดสายพันธ์ุย่อย 6 และ 11 และทำให้เกิดรอยโรคเป็นติ่งเนื้อขึ้นมา อย่างไรก็ตาม แม้จะรักษาจนรอยโรคหายไปแล้ว แต่การติดเชื้อ HPV อาจยังคงมีอยู่ คือตัวเชื้อไวรัสจะยังไม่ได้ถูกทำลาย ยังคงแฝงอยู่ในร่างกายเรา และมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีก และเชื้อที่ยังแอบแฝงอยู่ในเซลล์นี้ ก็จะยังมีความสามารถในการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะ

                       ดังนั้น หากฝ่ายชายเคยเป็นหูดหงอนไก่มาก่อน และในตอนนี้ ไม่มีรอยโรคอะไรปรากฏ ก็อาจยังสามารถแพร่เชื้อมาสู่เราได้หากมีเพศสัมพันธ์ แต่ทั้งนี้ การที่ไม่มีรอยโรคอะไรปรากฏให้เห็น ก็จะไม่มีวิธีการรักษาให้เชื้อหายไปจากร่างกายของฝ่ายชายได้ค่ะ ต้องอาศัยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราที่จะกำจัดออกไปได้เอง

                      สำหรับฝ่ายหญฺิง หากมีรอยโรคของหูดหงอนไก่เกิดขึ้นมา หรือไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ โดยหากมีรอยโรคหูดหงอนไก่ ปรากฏ การรักษาก็จะมีทั้งการใช้ยา และการเลเซอร์ออกค่ะ แต่หากไม่ได้เป็นหูดหงอนไก่  การจะป้องกันการเป็นโรคนี้ ก็ต้องอาศัยการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด สายพันธ์ุ ซึ่งจะสามารถป้องกันสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคหูดและสายพันธ์ุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ค่ะ