ถามแพทย์

 • การรักษาเด็กที่มีอาการโรค LD กับ โรคสมาธิสั้น ควรทำอย่างไร

 •  Wirundameetup
  สมาชิก
  หากจะต้องดูแลเด็กที่ยังไม่ได้รับยา มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้าง ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ เนื่องจากยังไปพบหมอที่ รพ ไม่ได้ค่ะ คือเด็กจะบกพร่องในเรื่องของการฟังคำสั่งที่ซับซ้อนไม่ได้ บกพร่องในเรื่องของภาษาการพูด ด้านสติปัญญาในการเรียน มีอาการเหม่อลอย ถ้าต้องสอนเวลาอยู่บ้านควรทำอย่างไรดีคะ
  Wirundameetup  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Wirundameetup

  ภาวะ LD หรือ learning disability ในเด็กดังกล่าวมานั้น มีสาเหตุมาได้จากหลายอย่าง อาจเกิดมาจากความผิดปกติของระบบประสาทชนิดถาวร ทำให้สมองถูกจำกัดความสามารถในการเรียนรู้ การทำความเข้าใจ หรือการจดจำ และอาจพบร่วมกับโรคทางจิตเวชอื่น ๆได้

  ซึ่งควรรักษาตามสาเหตุด้วยเป็นอันดับแรก เพราะ LD อาจจะเป็นเหมือนแค่กลุ่มอาการเท่านั้น การรักษาควรพบแพทย์เฉพาะทางก็คือกุมารแพทย์ และในบางรพ. อาจมีกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการของเด็กโดยตรง ซึ่งหลักๆก็จะเป็นการเน้นกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัย สนับสนุนการเข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกันร่วมด้วย ถ้ายังพูดไม่ได้ ควรเช็กการได้ยินว่าได้ยินชัดเจนหรือเปล่า และผู้ใหญ่ต้องคอยหัดพูดกับเด็กบ่อยๆ ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจเป็นการอ่านหนังสือ เล่านิทาน หรือพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน ซึ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ควรทำภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์เฉพาะทางต่อไป