ถามแพทย์

  • การรักษาเด็กที่มีอาการโรค LD กับ โรคสมาธิสั้น

  •  Wirundameetup
    สมาชิก
    หากจะต้องดูแลเด็กที่ยังไม่ได้รับยา มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้าง ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ เนื่องจากยังไปพบหมอที่ รพ ไม่ได้ค่ะ คือเด็กจะบกพร่องในเรื่องของการฟังคำสั่งที่ซับซ้อนไม่ได้ บกพร่องในเรื่องของภาษาการพูด ด้านสติปัญญาในการเรียน มีอาการเหม่อลอย ถ้าต้องสอนเวลาอยู่บ้านควรทำอย่างไรดีคะ