ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันที่แปดของการมีประจำเดือน มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Eame Aghz PM
  สมาชิก
  ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในวัน ที่ 8 ของการมีประจำเดือน จะท้องป่าวครับ

   สวัสดีคะคุณ Eame Aghz PM

  การมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  มาดูกันก่อนนะค่ะ ว่ารอบของการมีประเดือนนั้นเป็นอย่างไรค่ะ

  ปกติแล้วรอบประจำเดือนจะมาในช่วง 21-35 วันค่ะ และมีประจำเดือนได้นาน 2-7 วันค่ะ 

  ถ้ามีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอจะสามารถที่จะทำนายการตกของไข่ได้ค่ะ ซึ่งคร่าวๆ คือ สองสัปดาห์ก่อนที่จะมีประจำเดือนค่ะ  เช่น ถ้ารอบประจำเดือนของคุณคือ วันที่ 28 ไข่จะตกประมาณวันที่ 14 ซึ่ง ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันในช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จำตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  ดังนั้นในกรณีของคุณให้รอตรจการตั้งครรภ์ก่อนค่ะ แต่ว่าโอกาสในการตั้งครรภ์น้อยค่ะ

  แนะนำเรื่องของการคุมกำเนิดตามความเหมาะสมค่ะ ปรึกษาแพทย์ค่ะ 

  สวัสดีคะคุณ Eame Aghz PM

  การมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  มาดูกันก่อนนะค่ะ ว่ารอบของการมีประเดือนนั้นเป็นอย่างไรค่ะ

  ปกติแล้วรอบประจำเดือนจะมาในช่วง 21-35 วันค่ะ และมีประจำเดือนได้นาน 2-7 วันค่ะ 

  ถ้ามีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอจะสามารถที่จะทำนายการตกของไข่ได้ค่ะ ซึ่งคร่าวๆ คือ สองสัปดาห์ก่อนที่จะมีประจำเดือนค่ะ  เช่น ถ้ารอบประจำเดือนของคุณคือ วันที่ 28 ไข่จะตกประมาณวันที่ 14 ซึ่ง ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันในช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จำตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  ดังนั้นในกรณีของคุณให้รอตรจการตั้งครรภ์ก่อนค่ะ แต่ว่าโอกาสในการตั้งครรภ์น้อยค่ะ

  แนะนำเรื่องของการคุมกำเนิดตามความเหมาะสมค่ะ ปรึกษาแพทย์ค่ะ