ถามแพทย์

 • การผ่าตัดมดลูกด้วยวิธีส่องกล้อง มีข้อจำกัดอะไรบ้าง

 •  Love Peace
  สมาชิก

  รบกวนสอบการผ่าตัดมดลูกด้วยวิธีส่องกล้อง ถ้าเคยผ่าตัดนิ่วถือว่าเป็นข้อจำกัดในการผ่าตัดแบบส่องกล้องหรือไม่ และถ้าเคยผ่าตัดปอด1ข้างเนื่องจากอุบัติเหตุ จะสามารถผ่าตัดแบบส่องกล้องได้หรือไม่ดมดลูกด้วยวิธีส่องกล้อง ถ้าเคยอไม่

  สวัสดีค่ะ คุณ Love Peace

  การที่เคยผ่าตัดนิ่วในอดีต ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องนะคะ

  ส่วนการที่เหลือปอด 1ข้าง หากต้องการทำการผ่าตัดต่างๆ แพทย์จะต้องประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายที่จะรับการผ่าตัดว่า มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และสามารถรับการผ่าตัดได้หรือไม่ค่ะ

  ดังนั้นแนะนำคุณ Love Peace ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเรื่องการผ่าตัดอีกทีนะคะ