ถามแพทย์

  • การผสมน้ำเข้าไป ทำให้สรรพคุณเจือจางลงไหม

  •  parokris
    สมาชิก
    การผสมน้ำเข้าไปเพื่อเพิ่มปริมาณของแหลวต่างๆ เช่น น้ำอัดลม ยาน้ำ เป็นต้น ทำให้คุณภาพของของแหลวข้างต้นเจือจางลงไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ parokris,

                          อาหาร ยาน้ำ ของเหลว หรือสารเคมีต่างๆ เมื่อเทน้ำผสมลงไป ก็ย่อมทำให้องค์ประกอบและสารเคมีในสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเจือจางลงค่ะ และคุณสมบัติที่ต้องการก็อาจลดลงไป รวมถึงอาจทำให้หายไปก็ได้ เพราะหากไม่ใช่น้ำกลั่น ในน้ำก็อาจมีเชื้อแบคทีเรีย มีคลอรีน สารแขวนลอยต่างๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่อยู่ในสิ่งที่เราเทน้ำผสมลงไปได้ค่ะ ดังนั้น หากเราต้องการคุณสมบัติของสิ่งที่เราต้องการใช้ ก็ต้องไม่ผสมอะไรลงไปค่ะ ยกเว้นมีการระบว่าให้ผสมลงไป เช่น ยาที่เป็นผงซึ่งอยู่ในขวด อาจมีการระบุว่าให้เทน้ำผสมลงไปแล้วเขย่าก่อนทาน เป็นต้น