ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ถุงยางอนามัย และหลั่งนอก จะมีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์ไหม

 •  mtc001
  สมาชิก

  หากมีเพศสัมพันโดยการป้องกัน ( สวมถุงยางอนามัย ) เช็ดถุงดีแล้วว่าไม่มีลอยรั่วหรือแตกออกมาละ และยังหลั่งนอกอวัยวเพศหญิง มีโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์หรือไม่

  สวัสดีค่ะ คุณ mtc001,

                       การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัยนั้น แม้จะใช้อย่างถูกต้อง 100% ก็ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2% ค่ะ และหากใช้ไม่ถูกต้อง โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมากขึ้น เช่น ถุงยางหมดอายุ เสื่อมสภาพ มีการฉีกขาดหรือรั่วซึม ใช้ขนาดที่ไม่พอดีกับขนาดอวัยวะเพศชาย ใส่ถุงยางซ้อน 2 ชั้น มีการปล่อยให้อวัยวะเพศชายอ่อนตัวก่อนที่จะดึงออกมา มีการใช้อุปกรณ์สิ่งของใส่ในช่องคลอด การใช้ถุงยางซ้ำ ใช้วาสลีนทาถุงยางอนามัย เป็นต้น 

                      อย่างไรก็ตาม หากได้ใช้วิธีการหลั่งนอกร่วมด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะถือว่าน้อยมากค่ะ

                      ทั้งนี้ ไม่มีวิธีการคุมกำเนิดชนิดใด ที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ค่ะ แม้แต่การทำหมัน แต่หากได้ใช้วิธีคุมกำเนิดต่างๆ อย่างถูกต้อง โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะถือว่าน้อยอย่างยิ่งค่ะ