ถามแพทย์

 • คุณพ่อป่วยเป็นความดัน เบาหวาน มะเร็ง และเส้นเลือดหัวใจตีบ เพิ่งทำบอลลูนไป 1 เส้น ดื่มน้ำดอกคำฝอย จะมีผลต่อโรคไหม

 •  Dao Wirongrong
  สมาชิก

  คุณพ่อป่วยเป็นความดัน เบาหวาน มะเร็ง และเส้นเลือดหัวใจตีบ เพิ่งทำบอลลูนไป 1 เส้น ไม่ทราบว่าการดื่มน้ำดอกคำฝอยมีผลต่อโรคหรือไม่คะ

  Dao Wirongrong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Dao Wirongrong

  ดอกคำฝอย เป็นดอกไม้จากพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ที่มักปลูกมากกันทางภาคเหนือ  น้ำดอกคำฝอยนั้นได้มีการนำมาใช้เพื่อหวังสรรพคุณตามที่อ้างอิงเช่นเรื่องลดไขมันในเส้นเลือด บำรุงประสาท บำรุงโลหิต

  แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่แน่ชัดใดๆเพื่อยืนยันว่าน้ำดอกคำฝอยมีสรรพคุณดังกล่าวมาจริง จึงไม่ควรใช้เพื่อหวังผลทางสุขภาพใดๆที่แน่ชัด ควรจะรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เช่นยาลดความดัน ยารักษาเบาหวาน

  โดยน้ำดอกคำฝอยนั้น ถ้าไม่ได้ดื่มปริมาณมากเกินไปในแต่ละวัน ไม่น่ามีผลใดๆต่อโรคที่เป็นค่ะ แต่ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากการกินยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาต่อยาที่กิน