ถามแพทย์

 • สอบถามวิธีการนับวันไข่ตก มีเพศสัมพันธ์วันใดจึงจะไม่ท้อง

 •  poppy
  สมาชิก

  สอบถามเรื่องการนับวันไข่ตก เมือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันไหนหลั่งในแล้วปลอดภัยไม่ท้อง  มี7วันก่อนเป็นประจำเดือน มีขณะเป็นประจำเดือน และมี7วันหลังประจำเดือน 3 ระยะเวลานี้คือมีเพศสัมพันธ์หลั่งในไม่ท้อง เข้าใจถูกไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Icerin,

                     การนับระยะปลอดภัยมี 2 แบบ คือแบบหน้า 7 วัน และแบบหลัง 7 วัน โดยแบบหลัง 7 วัน คือ วันที่ 1-7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา (ไม่ได้นับจากวันที่ประจำเดือนหมด) อย่างไรก็ตาม หากโดยปกติเป็นคนที่มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนน้อยกว่า 24 วัน การใช้วิธีนับแบบหลัง 7 วัน ก็จะใช้ไม่ได้

                     ส่วนระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 คือ 1-7 วันก่อนที่ประจำเดือนในรอบต่อไปจะมา ทั้งนี้ หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอแน่นอน  การนับระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 วัน จะมีโอกาสผิดพลาดได้มากค่ะ