ถามแพทย์

 • มีอาการถ่ายไม่สุดและผายลมตลอดทั้งวัน มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือไม่ เพราะทำ CT Colonography ผลปกติ

 •  sooksp
  สมาชิก
  การทำ CT colonoscopy สามารถที่จะเห็นลำไส้ทั้งหมดหรือไม่ นอกจากการส่องกล้อง ปัจจุบันมีอาการเหมือนถ่ายไม่สุด บางครั้งเข้าไปใหม่ก็ออกมาเล็กน้อยหรือมีแต่ลม และผายลมบ่อยตลอดทั้งวัน มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือไม่ เคยไปทำมาเมื่อปลายปีที่แล้วแต่แพทย์บอกปกติ ขอบคุณครับ

  สวัสดีครับ

  ข้อดีของ CT coloscopy คือสามารถดูติ่งเนื้อเล็กๆขนาด  5 มิลลิเมตร จึงสามารถเห็นก้อนติ่งเนื้อเล็กๆที่อยู่บริเวณผิวด้านในลำไส้หรือยื่นออกนอกสำไส้ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งจะสามารถดูอวัยวะอย่างอื่นภายในท้องทั้งหมดได้ ซึ่งในการส่องกล้องจะไม่สามารถทำได้ และยังดูภาพเป็นแบบเคลื่อนไหวได้อีกด้วย ทำให้มีความละเอียดมากและมีความผิดพลาดน้อยมากครับ

  โรคมะเร็งลำไส้ เป็นโรคมะเร็งที่มีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม กล่าวคือกรณีที่ จขกท มีญาติลำดับที่1 คือ บิดา มารดา หรือพี่น้องเป็นโรคมะเร็งลำไส้ โอกาสในการเป็นโรคมะเร็งของ จขกม จะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติถึง 2-3เท่า โดยจะพบมากขึ้นตามอายุครับ

  จึงถือว่าการตรวจมีประสิทธิภาพสูงน่าเชือถือได้ครับ แสดงว่าในการตรวจครั้งนั้น จขกท ไม่มีลักษณะของก้อนที่แสดงถึงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับ