ถามแพทย์

 • ทานยาต้าน HIV ควรงดทานอะไรก่อนหรือหลังทานยา หากถึงเวลาทานยา สามรถทานได้เลยไหม

 •  For health
  สมาชิก
  สัวสดีครับคุณหมอ ผมอยากสอบถามเรื่องการทานยาต้าน HIV ครับ ผมเข้าใจว่าต้องตรงเวลาทุกวันทุกครั้ง แต่สงสัยว่าเราควรงดทานอะไรก่อนหรือหลังทานยาไหมครับ เช่นถ้าผมกินข้าวอยู่แล้วถึงเวลาทานยา สามารถทานได้เลยไหมครับ หรือควรงดทานอาหาร/เครื่องดื่มประเภทไหนก่อนหรือหลังทานยาไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ For health,

                   ยาต้านไวรัส HIV นั้นมีหลายสูตร บางสูตรอาจกินวันละ 1 ครั้ง บางสูตรวันละ 2 ครั้ง แต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรใด ต้องทานให้ตรงเวลาต่อเนื่องทุกวัน

                    เช่น

                    หากเป็นยาที่กินวันละ 1 ครั้ง หรืออาจระบุว่า ทุก 24 ชั่วโมง ก็สามารถกินเวลาไหนก็ได้ แต่ต้องเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน เช่น กินตอน 8.00 น. ก็ต้องทานที่เวลา 8.00 น. ทุกวัน แต่หากระบุว่าเป็นยาที่ให้ทานก่อนนอน ก็ควรกินในเวลากลางคืน เช่น กินเวลา 21.00 น. หากบางวันนอนดึก กินยาไป 21.00 น. แล้วยังไม่เข้านอนก็ไม่เป็นไร  เพียงแค่ยาก่อนนอนมักเป็นยาที่มีผลข้างเคียงทำให้คลื่นไส้ อาเจียน มึนงงหรือง่วงนอน เช่น ยา EFV (เอฟฟาไวเร็นซ์)  ถ้ากินแล้วนอนจะช่วยให้อาการข้างเคียงเหล่านี้ลดน้อยลงได้

                    ส่วนยาที่กินวันละ 2 ครั้ง ที่ฉลากยาอาจระบุ ทุก 12 ชั่วโมง  หรือ เช้า-เย็น ก็ต้องกินยา ห่างกัน 12 ชั่วโมง เช่น มื้อแรกกิน 8.00 น. มื้อที่ 2 ต้องกินตอน 20.00 น. เป็นต้น

                    นอกจากตรงเวลาแล้ว ยาบางชนิดจำเป็นต้องสัมพันธ์กับอาหารด้วย  เช่น  ยาก่อนอาหาร   ต้องกินตอนท้องว่าง หรือกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง เพราะจะช่วยให้ยาดูดซึมได้ดี และไม่ถูกทำลายโดยน้ำย่อยอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด  เช่น ยา ddI (ดีดีไอ) , Indinavir (อินดินาเวียร์) ส่วนบางบางชนิด ต้องกินหลังอาหารทันที  เพราะยาจะดูดซึมได้ดีเวลาที่ในกระเพาะมีอาหาร และป้องกันการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร เช่น RTV (ริโทนาเวียร์) , AZT (ซิโดวูดิน) เป็นต้น สำหรับอาหารต่างๆ ไม่ได้มีข้อห้ามในการทานพร้อมกับยา ยกเว้นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ อย่างแอลกอฮอล์ ก็ไม่ควรดื่มพร้อมกับยา รวมถึงไม่ควรดื่มในเวลาอื่นๆ ด้วย เพราะย่อมเป็นโทษต่อร่างกายค่ะ ซึ่งรวมไปถึงอาหารประเภทกึ่งสุกกึ่งดิบ อาหารดิบ อาหารหมักดอง เป็นต้น

                      ดังนั้น ควรทราบก่อนว่ายาที่ทานอยู่ ระบุว่าให้ทานก่อนหรือหลังอาหารค่ะ เพื่อจะได้ให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ หากไม่ทราบ ควรสอบถามกับเภสัชกรหรือแพทย์ที่รักษาค่ะ