ถามแพทย์

 • ประจำเดือนเลื่อนไป 1 สัปดาห์ แล้วมีเลือดออกมา ตรวจแล้วพบ 2 ขีดจางมาก จะท้องไหม

 • ประจำเดือนมาไม่ตรงวันเคลื่อนไป1อาทิต แร้วมีเลือดออกมา แต่ไม่มาก ลองซื้อที่ตรวจมาตรวจขึ้นขีดเดียวแจ่ขีดที่สองจางมาก ถ้าไม่สังเกตุมองไม่เห็น แบบนี้ท้องไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ วัชระ อินทรศิริ,

                      การที่ประจำเดือนขาดหายไปนาน 1 สัปดาห์ อาจเกิดจาก

                      1. การตั้งครรภ์ หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์ แล้วพบขึ้น 2 ขีดจางๆ โดยที่ขีดที่ 2 ที่ขึ้นมานั้น เกิดขึ้นไม่เกิน 5 นาทีหลังจากจุ่มปัสสาวะตรวจ แสดงว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่หากขีดที่ 2 เกิดขึ้นหลังจากทิ้งไว้นานเกิน 5 นาที อาจเป็นผลบวกปลอมได้

                   2. มีความเครียด การทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

                   3. มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น

                   แนะนำว่าให้ลองตรวจหาการตั้งครรภ์ซ้ำอีกครั้ง โดยควรใช้ปัสสาวะแรกในตอนเช้าหลังตื่นนอน และเมื่อตรวจแล้ว ให้อ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาที หากยังคงพบขีดที่ 2 ขึ้นมา แม้จะสีจางๆ ก็แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ แต่หากตรวจไม่พบขีดที่ 2 ก็ไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

  แร้วมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ไม่รุว่าเปนประจำเดือนหรือป่าวเพราะไม่มีอาการปวดท้อง. แต่มีอาการปวดปัสสวะบ่อย ง่วงนอน เพลีย