ถามแพทย์

 • พบว่าตั้งครรภ์ได้ 11 สัปดาห์ 2 วันจากอัลตราซาวน์ อยากทราบว่าตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในวันใด

 •  Pattranit Saikeaw
  สมาชิก
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้ไปตรวจอัตราซาว์มา ในใบแจ้งว่าท้องได้ 11 Week 2 day. ปัญหาที่สงสัยคือ หนูท้องกับใครกันแน่! ประจำเดือนไม่มาเดือนเมษายน-พฤษภาคม และประจำเดือนมาวันแรกคือ 20 มิถุนายน-ประมาณวันที่1 กรกฎาคมและกระปริบกระปรอยเรื่อยๆ จนไม่แน่ใจว่าหมดแน่นอนวันไหน (โดยปกติเวลามาจะมาเพียง3-7วันเท่านั้นไม่เคยมานานแบบนี้มาก่อน) เหตุวันที่ 6 กรกฎาคม มีเซ็กส์แบบไม่ได้ป้องกันไม่ได้ทานยาฉุกเฉิน และผู้ชายไม่มั่นใจว่าเอาออกทันไหม และหนูก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าก็มีเมือกน้ำตาลๆนิดหน่อย คิดว่าประจำเดือนคงยังไม่หมดดี คงไม่ต้องกินยาหรอก และในวันที่ 13 กรกฎาคม มีเซ็กอีกครั้งแต่ครั้งนี้ได้ทานยาคุมฉุกเฉินภายใน14 ชั่วโมงทันที ในวันที่14กรกฎาคม และพอนานๆไปคิดว่าที่ไม่มีเลือดออกเพราะว่าประจำเดือนรอบที่มาล่าสุดคงมาเยอะมากๆเลยไม่มา คำถามหลักๆที่อยากทราบคือใครมีโอกาสเป็นพ่อเด็กมากกว่ากันค่ะ เพราะว่า คนแรก จะได้ 10 week 2 day คนที่สอง จะได้ 9 week 2 day ผลอัตราซาวได้ 11 week 2 day
  Pattranit Saikeaw  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pattranit Saikeaw

  การใช้อัลตราซาวน์เพื่อกำหนดอายุครรภ์นั้น เป็นการประมาณการ ซึ่งจะคลาดเคลื่อนได้ประมาณไม่เกิน 2 สัปดาห์ ดังนั้นมีโอกาสที่อายุครรภ์จะอยู่ได้ตั้งแต่ 9-13 สัปดาห์ค่ะ

  จากเหตุการณ์ที่กล่าวมานั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 6 กค. โดยไม่ได้ใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันตามหลังจากนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง ส่วนเพศสัมพันธ์ในวันที่ 13 กค. ที่กินยาคุมฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงและกินครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนด จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยกว่า หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องมีเลือดออกตามมาทุกครั้ง

  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อยืนยันความเป็นบิดาบุตรอย่างแน่ชัด อาจมีการตรวจเลือดยืนยัน ซึ่งทำได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ หรือเมื่อทารกคลอดออกมาแล้ว แนะนำการสอบถามกับสูตินรีแพทย์ที่ฝากครรภ์ดูอีกครั้ง