ถามแพทย์

 • กำหนดคลอด17 ต.ค. อยากทราบว่าการปฏิสนธิเกิดวันไหน

 •  Taxi Vinus
  สมาชิก
  กำหนดคลอด17ต.ค อยากทราบว่าวันปฏิสนธิเกิดวันไหนครับ
  Taxi Vinus  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Taxi Vinus

  โดยปกติแล้วการตั้งครรภ์จะอยู่ที่ประมาณ 36-40 สัปดาห์ ไม่แน่ใจว่ากำหนดคลอดนี้ได้จากวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน หรือมาจากผลอัลตราซาวน์ แต่ส่วนใหญ่จากวันกำหนดคลอด นับถอยหลังไป 36 สัปดาห์จะได้วันที่น่าจะมีการปฏิสนธิ

  จึงอาจจะบอกได้เป็นช่วงเวลาค่ะ ประมาณช่วงกลางเดือนมค. คลาดเคลื่อนได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ไม่สามารถบอกวันที่แน่นอนได้

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำสอบถามกับสูตินรีแพทย์ที่ฝากครรภ์โดยตรงอีกครั้งเพื่อช่วยให้นับวันได้แน่นอนมากขึ้น