ถามแพทย์

 • การตั้งครรภ์

 •  หนู เหมียว
  สมาชิก
  มีเพศสำพันธ์ตอนเดือนมีนาและกินยาคุมและไม่มีเพศสำพันธ์อีกเลยวันที่4-8เมษาเมนมาหลังจากเมนมาแล้วไม่เพศสำพันธ์เลยมีโอกาศท้องมั้ยค่ะเพราะ พค ไม่มีจำเดือนมา
  หนู เหมียว  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ หนู เหมียว

  หากหลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีประจำเดือนที่ออกมาตรงรอบ คือห่างประมาณ 22-35 วันจากครั้งก่อนมาแล้วนั้น ก็น่าจะไม่ได้มีการตั้งครรภ์จากเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นๆค่ะ ไม่แน่ใจว่ายาคุมที่กินเป็นประเภทใด ถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินกินหลังมีเพศสัมพันธ์ ประสิทธิภาพจะน้อยกว่ายาคุมแบบแผงรายเดือน แต่ถ้าได้กินอย่างถูกต้อง จะช่วยลดโอกาสตั้งครรภ์ไปได้ประมาณ 80-90% ค่ะ

  จากที่กล่าวมาโอกาสตั้งครรภ์มีน้อย ยกเว้นว่าเลือดที่ออกมาครั้งนั้นไม่ใช่เลือดประจำเดือน แต่เป็นเลือดจากสาเหตุอื่นเช่นเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินที่ใช้ มีการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

  ดังนั้นหากในเดือนนี้ ประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากประจำเดือนขาดไปแล้ว น่าจะตรวจให้ผลบวกได้ หากให้ผลลบ แต่ประจำเดือนยังไม่มา ควรไปตรวจยืนยันและหาสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้ประจำเดือนไม่มาเช่นความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ที่รพ.อีกครั้งค่ะ