ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 14 ม.ค.มีเพศสัมพันธ์ 17 ม.ค.กินยาคุมฉุกเฉิน เดือน ก.พ. ประจำเดือนยังไม่มา

 •  s12356
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่ 14 มกราคม มีเพศสัมพันธ์ตอนที่มีประจำเดือนอยู่ แล้วถุงยางแตก วันที่ 17 มกราคม แล้วกินยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ภายใน 3 ชั่วโมงทันที ประจำเดือนหมดวันที่ 18 มกราคม มีกระปริดกระปรอยวันที่ 21,22 มกราคม ตอนนี้วันที่ 15 กุมภาพันธ์แล้วค่ะ ประจำเดือนยังไม่มาเลย มีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์สูงมากขนาดไหนคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ s12356,

                     หากประจำเดือนมาวันที่ 14 ม.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 17 ม.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 4 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ดังนั้น จริงๆ แล้ว ก็ไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินไปโดยไม่จำเป็น 

                      สำหรับการที่ประจำเดือนในเดือน ก.พ.นี้ยังไม่มา ก็อาจเกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินที่ทำให้ประจำเดือนมาช้าได้ ดังนั้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ แต่หากกังวล ก็อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ