ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 25 พ.ค. วันที่19 มิ.ย. มีประจำเดือนมาปกติตามเม็ดยาคุม การตั้งครรภ์จะเกิดได้เมื่อไหร่

 •  เก๋ 'กกกกกก
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์วันที่25พฤษภาคม วันที่19มิถุนายนประจำเดือนมาปกติตามเม็ดยาคุม อยากทราบว่าเราสามารถตั้งครรภ์ช่วงวันมีเพศสัมพันธ์วันที่25พฤษภาคมได้ไหมค่ะหรือการคั้งครรภ์เกิดหลังจากการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

  สวัสดีค่ะ คุณ เก๋ 'กกกกกก,

                      หากประจำเดือนได้มาในวันที่ 19 มิ.ย. โดยมาในช่วงที่เว้นระยะการทานยาคุมกำเนิด 7 วัน (สำหรับชนิด 21 เม็ด) หรือมาในช่วงที่กำลังทานยาคุมเม็ดที่ 23-26 (สำหรับชนิด 28 เม็ด) ก็ถือเป็นประจำเดือนที่ปกติดี และแสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนหน้านั้น คือวันที่ 25 พ.ค.

                      ดังนั้น หากหลังจากนั้นมีการตรวจพบว่ามีการตั้งครรภ์ ก็น่าจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีประจำเดือนมาไปแล้วค่ะ