ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหมดวันที่ 24 พอวันที่ 3 และ 4 ของอีกเดือน มีเลือดไหลอีก

 •  Kanklwy
  สมาชิก
  อยากสอบถามค่ะคือนู๋เปนประำเดือนวันที่18มาปกติค่ะวันแระหมดวันที่24ค่ะ แระที่นี้เริ่มเดือนสิงหาค่ะวันที่3และวัรที่4อีกมีเลือดมาอีกนู๋อยากทราบเปนอาการของอะไรค่ะ
  Kanklwy  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Kanklwy

  กรณีนี้อาจเป็นเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดที่ไม่ใช่ประจำเดือน ซึ่งอาจเกิดจาก

  -ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เช่น แท้ง ท้องนอกมดลูก

  -ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกำเนิด

  -มีการติดเชื้อที่ช่องคลอดหรือปากมดลูกหรือมดลูก

  -มีบาดแผลบริเวณช่องคลอดหรืออวัยวะเพศภายนอก

  -อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานสตรีอักเสบ อาจมีไข้ ร่วมกับตกขาวผิดปกติด้วย

  -เนื้องอกมดลูก

  -ถ้าปนออกมากับปัสสาวะ อาจมีภาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบ

  แนะนำไปพบสูตินรีแพทย์ค่ะ เพราะการเลือดออกทางช่องคลอดที่ไม่ใช่ประจำเดือนเป็นภาวะผิดปกติ ต้องหาสาเหตุและแก้ไขค่ะ แพทย์อาจตรวจภายใน ตรวจปัสสาวะ ตรวจการตั้งครรภ์ ร่วมกับทำอัลตราซาวน์หน้าท้องเพื่อหาสาเหตุต่อไป

  ในระหว่างนี้ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ ไม่สวนล้างช่องคลอด ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมารับประทานเอง ถ้ามีอาการซีดอ่อนเพลียจากเสียเลือดมาก ไข้สูง ตกขาวผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์