ถามแพทย์

 • กลืนแร่รักษามะเร็งไทรอยด์ล่าสุดตุลาคม 2562 ตอนนี้ตั้งครรภ์ จะเป็นอะไรไหม จะมีผลต่อเด็กในครรภ์ไหม

 •  Ananta Rachit
  สมาชิก

  ตอนนี้ตังครรภ์กลือนแร่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนตุาคม 2562 อันตราหรือเปล่า

  Ananta Rachit  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ananta Rachit

  ภาวะมะเร็งไทรอยด์นั้น มีการรักษาทั้งการใช้ยา หรือการกลืนแร่ไอโอดีนเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

  หลังกลืนแร่ หากมีการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ยังมีแร่รังสีไอโอดีนอยู่ในร่างกาย ตัวแร่รังสีจะไปมีผลต่อการสร้างหรือเจริญเติบโตของต่อมไทรอยด์ของทารกได้ ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าให้ปลอดภัย จะแนะนำให้เว้นระยะห่างกันประมาณ 6 เดือนเป็นอย่างน้อยค่ะ โดยหากมีการตั้งครรภ์หลังการกลืนแร่รังสีนี้ไม่ถึง 6เดือน แพทย์จะเฝ้าระวังภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำของทารกอย่างใกล้ชิด เพราะภาวะไทรอย์ต่ำในทารกแรกเกิดนั้นมีอันตรายมาก

  แนะนำแจ้งสูตินรีแพทย์ที่ฝากครรภ์ให้ทราบ อาจนำประวัติการรักษามะเร็งไทรอยด์เดิมไปให้แพทย์ดูด้วยค่ะ