ถามแพทย์

 • อยากตรวจว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ แล้วก็อยากตรวจการทำงานของไทรอยด์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 •  lalin
  สมาชิก
  อยากรู้ว่าถ้าเราอยากตรวจว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่แล้วก็ตรวจไทรอยด์ต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วตอนไปที่รพ.ต้องบอกอะไรบ้างหรือว่าบอกว่ามาตรวจไทรอยด์/ซึมเศร้าได้เลยคะ
  lalin  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ lalin

  การตรวจโรคซึมเศร้านั้น จะใช้จากอาการเป็นหลัก คือการพูดคุยและประเมินอาการโดยแพทย์ค่ะ

  ส่วนการตรวจไทรอยด์นั้น มักต้องใช้การตรวจเลือดเพื่อประเมิน ซึ่งเลือดไทรอยด์นั้นตรวจได้เลย ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหารค่ะ 

  สามารถแจ้งพยาบาลคัดกรองได้ว่าต้องการมาตรวจโรคใดบ้าง จะมีการส่งต่อไปพบแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสมต่อไป

  lalin  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ lalin

  การตรวจโรคซึมเศร้านั้น จะใช้จากอาการเป็นหลัก คือการพูดคุยและประเมินอาการโดยแพทย์ค่ะ

  ส่วนการตรวจไทรอยด์นั้น มักต้องใช้การตรวจเลือดเพื่อประเมิน ซึ่งเลือดไทรอยด์นั้นตรวจได้เลย ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหารค่ะ 

  สามารถแจ้งพยาบาลคัดกรองได้ว่าต้องการมาตรวจโรคใดบ้าง จะมีการส่งต่อไปพบแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสมต่อไป