ถามแพทย์

  • ตรวจคัดกรองเบาหวานครั้งแรก หลังจากฝากครรภ์ ผลออกมา คือ ต่ำกว่า 140 ถือว่าผ่านไหม

  •  Sroysunee Dueannil
    สมาชิก
    อยากทราบว่าถ้าเราตรวจคัดกรองเบาหวานครั้งแรกหลังจากฝากครรภ์ผลออกมาคือต่ำกว่า140ผ่านไม่เป็นเบาหวานพออายุครรภ์เยอะหมอเค้าจะตรวจอีกรอบไหมคะ

    คุณ Sroyunee

    ปกติ ถ้าให้กิน น้ำตาล 50 กรัมใน 1 ชม แล้วเจาะเลือดหา Blood sugar ถ้าน้อยกว่า 140 mg/dl  แสดงว่าไม่ได้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์   แพทย์จะนัดเจาะซ้่าอีก เมื่ออายุครรภ์ 24-24 สัปดาห์ เพราะมีมีอายุครรภ์มากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์สูงขึ้นมาก    แพทย์จึงต้องนัดตรวจซ้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเด็กทารก