ถามแพทย์

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูก

 •  Tataat
  สมาชิก
  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำปีทุกๆปี ตรวจแบบ thin prep เพียงพอมั้ยคะ หรือควรตรวจแบบ ThinPrep Plus HPV Test คะ พอดีราคาในการตรวจค่อนข้างต่างกันพอสมควรอะค่ะ เคยไปตรวจเมื่อ2เดือนก่อน คุนหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ ผลออกมาว่าปกติ แล้วในปีนี้ต้องไปตรวจซ้ำอีกมั้ยคะ

      การตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก มี 2 เทคนิควิธี คือ วิธีการตรวจแบบดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า Pap smear กับเทคนิควิธี liqiud-based cytology ซึ่งมีหลายบริษัทที่ทำน้ำยาขึ้นมาสำหรับตรวจโดยเทคนิควิธีนี้ ซึ่ง Thin-prep ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่เป็นชนิด liquid-based cytology นอกจากนี้ก็มียี่ห้อ Cell-prep, Surepath เป็นต้น โดยทั้ง 2 เทคนิค Pap smear กับเทคนิค liqiud-based cytology ต้องอาศัยการป้ายเซลล์จากปากมดลูกเหมือนกัน แต่ขั้นตอนในการนำไปตรวจนั้นแตกต่างกัน

                  หากเป็นการตรวจแบบดั้งเดิม หรือ conventional pap smear ความแม่นยำในการตรวจหามะเร็งอาจน้อยที่สุด เนื่องจากจะมีการปนเปื้อนของเซลล์ต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เป็นต้น จึงทำให้รบกวนการแปรผลได้

                   ส่วนการตรวจด้วยวิธี liqiud-based cytology ในขั้นตอนการเตรียมเซลล์ เซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งปากมดลูกจะถูกคัดออก ทำให้การตรวจหาเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นไปง่ายขึ้น ดังนั้นความแม่นยำจะมากขึ้น นอกจากนี้สามารถนำเซลล์ที่เก็บได้ด้วยวิธีนี้ไปตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (ไวรัสที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก) โดยการตรวจหายีนของไวรัสโดยตรง ดังนั้นหากใช้ทั้งการตรวจหาเซลล์ผิดปกติด้วยวิธี liqiud-based cytology และตรวจหาเชื้อ HPV (ซึ่งดังที่กล่าวมาคือ ThinPrep Plus HPV Test) จะทำให้การตรวจมีความแม่นยำขึ้นไปอีก และหากตรวจด้วยวิธีนี้ได้ผลปกติ สามารถเว้นระยะการตรวจไปได้นาน 3-5 ปีค่ะ

                   อย่างไรก็ตาม หากแพทย์ได้ทำการตัดชื้นเนื้อที่ปากมดลูกไปตรวเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และพบว่าผลปกติ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหามะเร็งปากมดลูกซ้ำอีกครั้งในปีนี้ค่ะ  

  Tataat  Tataat
  สมาชิก
  ขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอ