ถามแพทย์

  • การตรวจภายใน

  • ถ้าเราไปตรวจมะเร็งปากมดลูกและทางโรงพยาบาลจะตรวจเชื้ออื่นๆด้วยไหมคะ คือ หนูกังวลว่าจะเป็นหูดหงอนไก่ค่ะ แต่ไปตรวจภายในแล้ว หมอบอกว่าไม่ใช่หูดหงอนไก่ จึงอยากทราบว่า คุณหมอสามารถวินิจฉัยหูดหงอนไก่ด้วยตาได้เลยไหมคะ และการตรวจภายในทางรพ. จะตรวจเชื้อหูดหงอนไก่เจอไหมคะ ขอบคุณค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ วาดวิธู วาด,

                         หูดหงอนไก่ เกิดจากการติดเชื้อ human papilloma virus (HPV) ซึ่งจะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยรอยโรคของหูดหงอนไก่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งจะเห็นเป็นติ่งเนื้อนุ่มๆ สีชมพูหรือสีเนื้อ ผิวขรุขระ อาจพบจุดเดียวหรือหลายจุด ในผู้ชายมักพบขึ้นที่รอยต่อระหว่างส่วนหัวและลำขององคชาต ใต้หนังหุ้มปลาย ส่วนในผู้หญิงจะพบที่บริเวณปากช่องคลอดหรือในช่องคลอด นอกจากนี้อาจพบบริเวณรอบทวารหนักและฝีเย็บได้

                        ดังนั้น เมื่อไปตรวจภายในเพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก แพทย์ก็ย่อมเห็นปากมดลูกและช่องคลอด ดังนั้น หากมีหูดหงอนไก่อยู่ แพทย์ก็จะแจ้งให้ทราบเป็นโรคนี้อยู่ค่ะ ดังนั้น หากไม่เห็น ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นหูดหงอนไก่อยู่ค่ะ

                       ส่วนการตรวจหามะเร็งปากมดลูกนั้น หากเป็นการตรวจแบบดั้งเดิม ก็จะเป็นเพียงการตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติเท่านั้น ไม่ได้ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ร่วมด้วย แต่หากเป็นการตรวจปบบใหม่ ซึ่งตรวจหาเชื้อ HPV ด้วย ก็จะสามารถตรวจหาเชื้อได้ ซึ่งการตรวจจะเน้นไปที่การตรวจหาเชื้อ HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงในการทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ไม่ได้เป็นการตรวจหาเชื้อ HPV ชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ค่ะ