ถามแพทย์

 • การตรวจภายใน

 •  taraa
  สมาชิก
  ตรวจภายในแล้วมีเลือดออก คือการที่บอกว่าเหยื่อพรมจรรย์ฉีกขาดไหมคะ หรือเป็นอาการปกติของการตรวจในอยู่แล้วคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ taraa,

                        การมีเลือดออกหลังจากตรวจภายใน อาจเกิดจาก

                       1. หากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน อาจเกิดจากการฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรย์ได้ หรือหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว แต่เยื่อพรหมจรรย์ยังฉีกขาดไม่หมด ก็อาจเกิดการฉีกขาดเพิ่มได้

                       2. มีการอักเสบภายในช่องคลอดหรือปากมลูกจากการติดเชื้อต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีเยื่อบุช่องคลอดและปากมดลูกมีเลือดมาเลี้ยงมากกว่าปกติ เมื่อตรวจภายในจึงอาจทำให้หลอดเลือดฝอยขนาดเล็กฉีกขาดและมีเลือดออกได้

                       3. มีความผิดปกติของช่องคลอดและปากมดลูก เช่น มีติ่งเนื้อที่ปากมะลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด เป็นต้น

                      อย่างไรก็ตาม หากมีการอักเสบติดเชื้อหรือมีรอยโรคต่างๆ การตรวจภายในก็จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ ดังนั้นหากผลการตรวจปกติดี และเลือดที่ออกมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแค่พอซึมๆ และเป็นเพียงแค่ 1-2 วัน อาจเกิดจากการฉีดขาดของเยื่อพรหมจรรย์หรือช่องคลอดเล็กน้อยได้ค่ะ ซึ่งไม่ได้อันตรายแต่อย่างใด