ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนมาวันแรกประมาณ 30 วันแล้ว มีโอกาสที่จะเป็นวันตกไข่หรือไม่

 •  awzzej
  สมาชิก
  แฟนประจำเดือนมาวันที่ 26กุมภาแล้วหมดวันที่ 3มีนาผมมีอะไรกับแฟนวันที่ 31มีนา อยากทราบว่านับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาผ่านไปแล้วแล้ว30กว่าวันในวันที่ผมมีอะไรกับแฟนมีโอกาสที่แฟนจะตกไข่ในช่วงนั้นไหมครับ
  awzzej  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณawzzej

  โดยปกติแล้วการตกไข่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์จะเกิดประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกของการมีรอบเดือน แต่มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ บอกไม่ได้แน่นอน ยิ่งถ้าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอตลอด จะบอกวันตกไข่ไม่ได้เลย

  หากประจำเดือนมาสม่ำเสมอ การตกไข่เป็นไปอย่างปกติ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวก็น่าจะไม่มีการตกไข่